Om oss

Byrån är specialiserad på straffrätt och arbetar främst med brottmål. 

Med mångårig erfarenhet och stort engagemang är byråns målsättning att ge dig som klient de bästa förutsättningarna och se till att dina rättigheter tillvaratas under utredning och rättegång.  Byrån åtar sig såväl större som mindre mål.

Carolina Nilsson

Lina Austrell

Lina Austrell åtar sig uppdrag inom brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn m.m.), familjemål, LVU-, LVM- och LPT-mål m.m samt domstolsärenden.

Annika Huhta

Annika har mångårig erfarenhet som advokatsekreterare och kommer närmast från en annan advokatbyrå. Hon är en välbekant person för såväl domstolar som advokatbyråer och klienter.