Privat försvarare

Om du t.ex. om du är misstänkt för ett brott som kan leda till böter, har du sällan rätt till en offentlig försvarare. Du kan då anlita en privat försvarare som företräder dig. Kostnaden för den privata försvararen betalar du i regel själv. För det fall du frikänns kan staten stå för de skäliga kostnader du har haft för din försvarare.