Särskild företrädare för barn

Vi företräder barn som blivit utsatt för brott. En särskild företrädare för barn kan utses av tingsrätten om vårdnadshavaren inte anses kunna ta tillvara barnets rätt.