Socialrätt

Carolina Nilsson har mångårig erfarenhet av och tar på sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande Lag om vård av unga (LVU). Om ett barn omhändertas enligt LVU har barnet och föräldrarna rätt till ett offentligt biträde.