Verksamhet

Byrån är specialiserad på straffrätt och arbetar främst med brottmål.

Med mångårig erfarenhet och stort engagemang är byråns målsättning att ge dig som klient de bästa förutsättningarna och se till att dina rättigheter tillvaratas under utredning och rättegång.  Byrån åtar sig såväl större som minde mål.